MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Aktuálne informácie:

Vzhľadom na vysokú chorobnosť v týchto dňoch je zvýšený počet pacientov v našej ambulancii
V prípade zaplnenia poradovníka budú aj všetci ostatní pacienti samozrejme vyšetrení
Sestrička bude týchto pacientov priebežne umiestňovať (vhodné si predtým zavolať)