MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám termín čerpania dovolenky v našej ambulancii
D O V O L E N K A: 20.07.2015 - 31.07.2015
zastupuje MUD. Novotová /adresa: - Na dolinách č.27, Detské mestečko /