MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám termín čerpania dovolenky v našej ambulancii
D O V O L E N K A: 27.12. - 30.12.2016
zastupuje MUD. Novotová /Na Dolinách 27, Detské mestečko, Trenčín, 032/6572276 /