MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Aktuálne informácie:

V prípade zaplnenia poradovníka budú aj všetci ostatní pacienti samozrejme vyšetrení
Sestrička bude týchto pacientov priebežne umiestňovať (vhodné si predtým zavolať)