MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám termín čerpania dovolenky v našej ambulancii
D O V O L E N K A: 18.7-29.7.2016
zastupuje MUD. Novotová /adresa: - Na dolinách č.27, Detské mestečko /
v pracovné dni do 12:00 hod., tel. 032/6572276