MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Naša abulancia

Naša ambulancia je neštátne zdravotnícke zariadenie so zameraním:
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Jej prevádzkovanie je povolené rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 7.4.2010 na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast pre spoločnosť PEDIAS TN, s.r.o., IČO: 36 736 716, zastúpenej konateľkou a zároveň odbornou zástupkyňou MUDr. Monikou Meňhertovou.

Personálne obsadenie ambulancie:

Lekár:
MUDr. Monika Meňhertová, nar. 1973

Prax: Pediatrická klinika Fakultná nemocnica Trenčín
– od roku 1997
Detská sestra:
Miroslava Kohútová, nar. 1972

Prax: Pediatrická klinika Fakultná nemocnica Trenčín,
odd. JIS – od roku 1991

 

Ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa

Ordinačné hodiny

 
7:00
7.30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Pondelok                                    
Utorok                                    
Streda                                    
Štvrtok                                    
Piatok                                    
                                                                         

      príprava ambulancie, odbery
      prevencie
      akútne chorí
      kontroly
      poradne
      potvrdenia
      obedná prestávka
      administratíva, návštevy pacientov
 

Galéria

 
Tel.:  032/ 64 02 144 * Mobil:  0903 77 00 46 * Adresa: Legionárska 2, Trenčín
2010 © menhertova.sk | Made in PIBI AD - Online marketing, reklama a PR