MUDr. Monika Meňhertová
Tel.: 032/6402144
 
     
     

Naše služby

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu a poradenskú starostlivosť o pacientov od narodenia do veku 28 rokov.

Preventívne prehliadky podľa platnej legislatívy:

1. do 48 hod.
2. do 4. týždňa /3. týž./
3. 5.-7. týždeň /6. týž./
4. 8.-10. týždeň /2. mes./
5. 3.-4. mesiac /4. mes./
6. 5.-6. mesiac /6. mes./
7. 7.-8. mesiac /8. mes./
8. 9.-10. mesiac /10. mes./
9. 11.-12. mesiac /12. mes./
10. 15.-18. mesiac
11. v 3. roku
12. v 5. roku
13. v 6. alebo 7. roku /ak dieťa nenastúpilo do školy/
14. v 9. roku
15. v 11. roku + odber krvi /cholesterol, glykémia/
16. v 13. roku
17. v 15. roku
18. v 17. roku + odber krvi /cholesterol, glykémia/
19. v 19. roku, odber krvi
20. v 21. roku, odber krvi
21. v 23. roku, odber krvi

Očkovanie

3.-4.mesiac I.dávka Infanrix hexa (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. infl. B, žltačka B, detská obrna) + Prevenar alebo Synflorix (pneumokové infekcie) Možnosť očkovať proti rotavírusom I.dávka

5.-6 mesiacň: II.dávka Infanrix hexa + Prevenar alebo Synflorix
II.dávka očkovania proti rotavírusom

11.-12. mesiac: III.dávka Infanrix hexa + Prevenar alebo Synflorix

15. -18.mesiac: Priorix (osýpky, mumps, ružienky). Možnosť očkovať Priorix tetra – ochrana aj pred ovčími kiahňami

5.rok: Infanrix polio (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna) - preočkovanie

11.rok: Priorix- preočkovanie

13.rok: Boostrix Polio – (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna) – preočkovanie

Nepovinné očkovania:

Tuberkulóza /BCG/ - len v špecializovaných centrách za poplatok
Proti kliešťovej encefalitíde
Proti hepatitíde A /infekčná žltačka typ A/
Proti meningokokom
Proti rotavírusom
Proti ovčím kiahňam
Proti rakovine krčka maternice a genitálnym bradaviciam
Proti chrípke

Nadštandardné služby

Bezplatné zapisovanie sa pacientov do poradovníka v čakárni
- Aby sme skrátili dobu čakania na vyšetrenie, bezplatne ponúkame možnosť telefonicky alebo cez webovú stránku našej ambulancie sa zapísať do poradovníka

Upozornenie:
Poradie pocientov sa môže zmeniť z dôvodu uprednostnenia akútnych stavov a pri zvýšenej návštevnosti v určitých dňoch.

Vyšetrenie CRP – C reaktívny proteín = rýchly diagnostický test baktériovej infekcie
- Vyšetrenie z prsta z kvapky krvi na počkanie
- Zápalový marker, ktorý umožní rozoznať, či sa jedná o vírusové alebo bakteriálne ochorenie a teda indikuje, či dieťa potrebuje antibiotiká.
- Antibiotiká sa predpisujú, len ak je to skutočne nevyhnutné.

Infúzna liečba

Prepichovanie uší

K dispozícii samostatná miestnosť pre kojace matky s možnosťou dojčenia dieťaťa.

Telefonické resp. mailové konzultácie – zdarma

 
Tel.:  032/ 64 02 144 * Mobil:  0903 77 00 46 * Adresa: Legionárska 2, Trenčín
2010 © menhertova.sk | Made in PIBI AD - Online marketing, reklama a PR